klimaatpetitie

I fought the law and law wo.. O, nee, wacht! Urgenda heeft een rechtszaak tegen de staat aangespannen en ze hebben die zaak gewonnen. Een doorbraak met mogelijk wereldwijde gevolgen. De rechter heeft bevolen dat Nederland serieus aan de slag moet met meer en effectievere klimaatacties om het aanzienlijke Nederlandse aandeel in de mondiale uitstoot te verminderen. Dat is meer dan goed nieuws voor de generaties na ons en het is een steun in de rug van de mondiale klimaatbeweging.

Waarom dat zo is blijkt uit de volgende overweging van de rechtbank: “Het feit dat emissies vanaf het grondgebied van de Staat plaatsvinden en de Staat als soevereine macht die emissies kan beheersen, controleren en reguleren, brengt mee dat de Staat “systeemverantwoordelijk” is.” De staat is systeemverantwoordelijk en de staat is bij uitstek de rechtspersoon die maatregelen kan afdwingen. Echter is dat ook waar de schoen wringt. De staat kan ervoor kiezen om in beroep te gaan in de hoop het vonnis ongedaan te maken.

Help mee om dat te voorkomen. Doe mee aan de petitie ga niet in beroep, ga aan de slag.