Ondanks de lage olieprijs wil Shell koste wat kost naar olie gaan boren op de Noordpool.  Greenpeace organiseert daarom een 40 dagen durende boycot van ’s lands koninklijke olieboer. Spreeuwen wil die actie kracht bijzetten door Ben van Beurden, CEO van Shell, 40 dagen lang te trakteren op een mailbombardement.

Update: Shell ziet voor de “voorzienbare toekomst” af van de onzalige plannen! EPIC WIN!

Vijf redenen waarom boren op de Noordpool een oliedom idee is,

  1. Olielekken. Het Amerikaanse Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) concludeert in een lijvig rapport (pdf) dat er 75% kans is op een olielekkage van meer dan 1000 vaten. Met lekkages van minder dan 1000 vaten wordt geen rekening gehouden ook al zou dat honderden keren kunnen gebeuren.
  2. Shell kan een olielek op de Noordpool onmogelijk opruimen. Een olielek indammen en opruimen is onder normale omstandigheden al geen sinecure. Op de Noordelijke IJszee is het onmogelijk. Het weer  is er onstuimig en er zijn vaak sneeuwstormen en sneeuwjachten die uitvaren onmogelijk maken. Bovendien kan de olie onder het ijs terecht komen waardoor je er helemaal niet meer bij kunt.
  3. Wie niet leert van z’n fouten, is gedoemd ze te herhalen. In 2012 heeft Shell voor het eerst getracht om op de Noordelijke IJszee naar olie te boren. Dat ging mis, het boorplatform liep aan de grond en er dreef een ijsschots op af ter grootte van Texel. Shell heeft toen bekend medeschuldig te zijn aan 8 misdrijven. In 2012 heeft Shell naar eigen zeggen gedemonstreerd een olielek wel te kunnen indammen. Anderen noemen de resultaten van die test echter lachwekkend. De zogeheten capping stack kan de oliebron onder laboratoriumomstandigheden maximaal een kwartier dichten. Uit door Chelsea Manning aan Wikileaks geleverde documenten blijkt bovendien dat oliebedrijven bezuinigen op de capping stack door sneldrogend cement te gebruiken.
  4. De Noordelijke IJszee is een buitengewoon kwetsbaar ecosysteem dat zich maar moeizaam kan herstellen. De gevolgen van een haast onvermijdelijk olielek zullen desastreus zijn voor bedreigde diersoorten als walrussen en walvissen.
  5. Klimaatverandering. Het Noordpoolgebied warmt tweemaal zo snel op als de rest van de aarde. De olieboringen die de VS toestaan, staan haaks op de belofte van Obama om serieus werk te gaan maken van een klimaataanpak. Uit een recent rapport van het Internationaal Energieagentschap blijkt dat we onvoldoende doen om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celsius. Nu is niet de tijd om het laatste restje fossiele brandstoffen uit de aarde persen. Als Shell zelf ook een toekomst wil hebben dan kan het beter investeren in hernieuwbare energiebronnen dan in gokken met één van de kwetsbare ecosystemen op aarde waarbij de kansen op ongelukken aanmerkelijk groter zijn dan bij Russische roulette.

Klik hier om Ben van Beurden te mailen. Boycot Shell en herinner hem daar dagelijks aan.